2,6 miliona złotych dla Przybiernowa

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – kolejne środki dla Pomorza Zachodniego

68 717 532 zł dla województwa zachodniopomorskiego w ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie z dziś ogłoszonym dofinansowaniem od sierpnia 2020 r. do województwa zachodniopomorskiego z RFIL trafiło już 559 193 340 zł.

 

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego na Pomorzu Zachodnim trafi kolejna transza środków – ponad 68,7 mln zł. Dzięki wsparciu samorządy będą mogły zrealizować ważne inwestycje, m.in.: wyposażenie szpitali, remonty dróg, budowę sieci wodociągowych, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, a także modernizacje obiektów zabytkowych.

Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

 • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
 • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
 • 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane właśnie teraz
 • 1 mld zł – skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

Jakie działania zostaną zrealizowane w naszym regionie?

Dzięki 490,5 mln zł przyznanym w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w naszym województwie udało się już dofinansować wiele inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dróg, budowy węzłów sanitarnych i wodociągowych, przebudowy szkół i przedszkoli.

 

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 68 717 532,00 zł, przyznany w II konkursie RFIL, pozwoli realizować inwestycje ważne dla lokalnych społeczności.

Rządowe środki umożliwiają realizować niezbędne inwestycje. Wśród nich są:

 1. Przebudowa, termomodernizacja i remont Szkoły  Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn.
 3. Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brojce.
 4. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w gminie Dygowo. W obiekcie zaprojektowano przedszkole, bibliotekę, salę fitness, siłownię, zaplecze gastronomiczne, salę konferencyjną, sale społeczne.
 5. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w gminie Przybiernów.

Niebawem w realizacji będą również m.in.:

 1. Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Szpital realizuje decyzję wojewody o przekształceniu w szpital covidowy. Dzięki wyposażeniu będzie mógł powrócić do realizacji zadań dla pacjentów nie-covidowych lub w razie potrzeby zwiększyć ilość łóżek covidowych.
 2. Elektroniczny system zarządzania domami pomocy społecznej (DPS) w powiecie koszalińskim, który poprawi opiekę nad mieszkańcami DPS oraz zapewnieni im maksymalnie możliwą ochronę zdrowia w okresach epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19.
 3. Przebudowa budynku na potrzeby nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (dom dziecka) w Powiecie Łobeskim.
 4. Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach do diagnostyki pacjentów chorych oraz podejrzewanych o zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Chcesz sprawdzić, jakie dofinansowanie otrzymała konkretna gmina? Skorzystaj z wyszukiwarki!

Więcej informacji na temat programu RFIL możesz znaleźć tutaj.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Do tej pory w ramach wszystkich naborów prowadzonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy złożyły łącznie 21 370 wniosków. Program w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Pieniądze z RFIL trafiły np. do Szczecina, Koszalina, Łodzi, Warszawy, Krakowa czy Poznania, ale też niewielkich miejscowości – nierzadko do tych gmin, które były niedoinwestowane w poprzednich latach.

 

RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

(red.)

Dodaj komentarz