W sprawie Iny żaden wniosek nie wpłynął …

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej, radna Aleksandra Muszyńska – Popielarczyk złożyła zapytanie w brzmieniu:

Wnoszę również o udzielenie informacji w spawie jakości wody w rzece Inie oraz potwierdzenie bądź niepotwierdzenia informacji, iż w dalszym ciągu zanieczyszczana jest rzeka Ina. Jest to pewnie pokłosie wcześniejszego zatruwania rzeki. Czy jednak rzeczywiście doszło aktualnie do zatruwania rzeki ?

Odpowiedz magistratu pod którą podpis złożył Burmistrz Banach dość zaskakująca:

W odpowiedzi na Pani wniosek złożony na LXVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 31 stycznia 2024 r. w zakresie udzielenia informacji dotyczącej jakości wody w rzece Inie. Informuję, że od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 13 lutego 2024 r. do tutejszego Urzędu Gminy i Miasta nie wpłynęły żadne oficjalne, bądź nieoficjalne zgłoszenia dotyczące zanieczyszczania rzeki Iny. W związku z Pani tezą, że ,,w dalszym ciągu zanieczyszczana jest rzeka Ina”, proszę o informację na ten temat, w celu podjęcia działań i interwencji w w/w sprawie.

Czy radna przedstawi konkrety ?

(red.)

Rzeka Ina od 8 lat umierała w ciszy. Teraz jest martwa !

 

Dodaj komentarz