SP 5 w kontroli wypadła znakomicie … !

Kontrole placówek oświatowych, dla których Gmina Goleniów jest organem prowadzącym, to obowiązek naszego samorządu.

Kto i kiedy zostanie skontrolowany zawarte jest w planie kontroli i nie jest niczym nadzwyczajnym.

W roku 2023 odbyło się kilka kontroli placówek oświatowych w zakresie finansowo – księgowym.

Bez wątpienia, na tle wszystkich wystąpień pokontrolnych, swoją znakomitością w zakresie prowadzenia buchalterii wyróżnia się Szkoła Podstawowa nr 5 w Goleniowie.

Jak czytam w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 listopad 2023 r., w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie w okresie od 15.11.2023 r. do 24.11.2023 została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie: Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo – księgowej za 2022 r.”.

Wyniki kontroli opisano w protokole kontroli podpisanym dnia 4 grudnia 2023 r.

Z ustaleń zawartych w protokole kontroli omówionym i podpisanym w dniu 4 grudnia 2023r. wynika, że w zakresie objętym kontrolą jedynie w dwóch przypadkach stwierdzono iż opis faktur był nietożsamy z dekretami księgowymi co było niezgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 6) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poź. zm.).

Jest to wynik niebywały zważywszy na wyniki dotychczasowych kontroli przeprowadzanych w szkołach podstawowych naszej gminy.

Dokument pokontrolny w całości – TUTAJ

Kto odda pieniądze ? Dyrektor, księgowa, a może podatnicy ?

Szkoła w Mostach skontrolowana – są błędy i rozbieżności

Kontrola w SP 1 i znowu błąd na błędzie

(red.)

Dodaj komentarz