Sprawca m.in. zmuszania przy użyciu gróźb karalnych do określonego zachowania stanie przed sądem. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego m.in. o zmuszanie przy użyciu gróźb karalnych pokrzywdzonej do opuszczenia zajmowanego przez nią mieszkania tj. o czyn z art. 191 § 1 kk i inne.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który chcąc zmusić pokrzywdzoną do opuszczenia zajmowanego przez nią mieszkania groził jej uszkodzeniem ciała. Nadto podejrzany w trakcie czynności urzędowych związanych z wydaniem decyzji administracyjnej o zameldowaniu pokrzywdzonej na pobyt stały w tym lokalu telefonicznie usiłował wywrzeć wpływ na czynności urzędowe pracownika Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie grożąc uszkodzeniem ciała pokrzywdzonej w przypadku  wydania  decyzji o jej zameldowaniu.

Podejrzany dopuścił się jednego z tych czynów w warunkach powrotu do przestępstwa.

Podejrzany został zatrzymany, a następnie osadzony w Zakładzie Karnym, gdzie aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie.

Podejrzany (lat 65) był w przeszłości karany sądownie.

Aktualnie za zarzucane podejrzanemu przestępstwo m. in. na podstawie art. 224 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do 4 lat i 6 miesięcy .

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

Dodaj komentarz