Kto jest odpowiedzialny za fatalny stan kanalizacji za starą “Almą” ?

Kto jest odpowiedzialny za fatalny stan kanalizacji za starą ” Almą” ?

Do nagłych i obfitych ulew polskie lato już nas przyzwyczaiło. Padający deszcz jest gęsty i bardzo intensywny. Studzienki kanalizacyjne, a co za tym idzie cała podziemna infrastruktura z lat 70 czy 80,  nie jest w stanie odebrać takiej ilości wody.

Powodem tego stanu rzeczy może być brak modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej w naszym mieście. Budowane są nowe bloki, a nawet całe osiedla, które podpinane są do istniejącej już starej, projektowanej na potrzeby lat 80 sieci.

Ponadto, spiętrzanie się ścieków w czasie obfitych opadów jest wynikiem połączenia dwóch kanalizacji, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Tak dzieje się, na przykład za budynkiem starej “Almy” przy ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie.

W tym miejscu spiętrzona woda podczas ulew płynie rwącym strumieniem razem ze wszelkimi fekaliami. Odór temu towarzyszący jest niesamowity.

Jak informuje dyrektor Techniczny GWiK Dariusz Kozakrozwiązaniem tego problemu byłoby ograniczenie dopływu wód opadowych do zlewni kanalizacji sanitarnej w ulicy Konstytucji 3-go Maja. Biorąc jednak pod uwagę trudności w realizacji takiego rozwiązania w praktyce, tym bardziej mając na uwadze gęstą zabudowę w tym rejonie miasta, szybszym oraz równie skutecznym rozwiązaniem będzie odłączenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynków starej ” Almy” od kanalizacji w ulicy Konstytucji 3-go Maja.

Jak ustaliliśmy, za wewnętrza kanalizację GWiK nie odpowiada. Oznacza to, że aby rozwiązać problem wylewu cuchnącej cieci w sprawę muszą zaangażować się wszyscy  użytkowcy budynków starej “Almy”.

W zawiązku z powyższym podejmiemy rozmowy z użytkownikami budynków starej “Almy” celem rozwiązanie problemu przy naszym ( GWiK-u) znaczącym zaangażowaniu – dodaje dyrektor Dariusz Kozak. 

Zawiedli włodarze, czy zawodzą roszczeniowi ludzie ?

(red.)

Dodaj komentarz