Czy stawka 12 złoty za śmieci – może być za niska?

Podnieść opłaty za odpady komunalne! Przecież wszędzie wkoło płacą więcej! Wszystko drożeje, to i wywóz śmieci musi być drogi! – grzmią internauci.

Nikt nie zaprzecza, że stawka 12 zł od osoby za gospodarowanie odpadami może, podkreślam – może być za niska. A może wcale tak nie jest? Może stawka 12 zł od osoby jest za wysoka?

Przyjrzyjmy się zapisom umowy, która była zawarta pomiędzy Gminą a PGK Sp. z o.o.

Gmina udzieliła zamówienia na:

a.) odbiór odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych

b.) zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Odbiór odpadów odbywa się za pomocą samochodów specjalistycznych, tzw. śmieciarek. Każdy je widział przynajmniej raz w życiu.

Gmina ogłaszając przetarg wymagała, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał TYLKO:

 • minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
 • minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
 • posiada minimum 2 samochody specjalistyczne przystosowane do odbierania pojemników o pojemności 7 m3
 • posiada minimum 1 samochód specjalistyczny bez funkcji kompaktującej
  przystosowany do odbierania pojemników siatkowych lub podobnych np.
  typu “dzwon”,
 • posiada minimum 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Jednym słowem Gminę Goleniów, w zakresie odbioru odpadów, miało obsługiwać minimum 8 pojazdów specjalistycznych z nieznaną liczbą pracowników.

Przy takich wymaganiach sprzętowych Zamawiający (Gmina) z góry założył, że podmiot który wygra ogłoszony przetarg, będzie POŚREDNIKIEM, a nie wykonawcą usługi pt. „Zagospodarowanie odpadów”. Sprzedaż surowców wtórnych? To Gminy nie interesowało. Pośrednikowi pozostawiono wolną rękę. Mógł na sprzedaży surowców wtórnych zarabiać albo tracić. Jego sprawa, jego wola. Przecież Zamawiający (Gmina) przeleje na konto tyle, ile w umowie zagwarantowano.

O jakich kwotach mówimy?

Przykładowo:

 • za samo zagospodarowanie 1 tony papieru z PSZOK stawka wynosiła 46,30 zł za tonę bez podatku VAT.
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony papieru zebranego od mieszkańców stawka wynosiła

  1 266,12 zł za tonę bez podatku VAT.

 • za samo zagospodarowanie 1 tony odpadów z tworzyw sztucznych z PSZOK stawka wynosiła 125,28 zł za tonę bez podatku VAT
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych stawka wyniosła 1315,00 zł za tonę bez podatku VAT.

 

W 2020 r. z terenu Gminy Goleniów odebrano i zagospodarowano ogółem 454,7977 t papieru, 575,4389 tony opakowań ze szkła i 544,09 tony opakowań z tworzyw sztucznych. Taki tonaż wykazały w kwartalnych sprawozdaniach firmy (!!! ) odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Goleniów. Niestety tych danych nie można zweryfikować, ponieważ na stronie BIP Urzędu nie jest udostępniane Sprawozdania burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ani za 2019 ani za 2020 r.

Są jednak dane z 2018 r. tj. z czasu kiedy system gospodarki odpadami obejmował i nieruchomości zamieszkałe, i mieszane, i niezamieszkałe i ogródki działkowe.

W 2018 r. z terenu Gminy Goleniów 5 firm odebrało np. 121,205 ton opakowań z papieru i tektury (z Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za 2018 rok oraz Sprawozdania burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi).

W tym samym roku 2018 PGK w Sprawozdaniu z działalności wykazało, że odebrało od właścicieli nieruchomości 125 ton opakowań z papieru i tektury.

W tym samym roku 2018 burmistrz w Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje, że od właścicieli nieruchomości które zamieszkują mieszkańcy, i właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 • na Kalinowej 15 w Rurzycy, gm. Goleniów zebrano 142,102 tony opakowań papieru i tektury
 • na Maszewskiej 10 w Goleniowie zebrano 743,495 tony opakowań z papieru i tektury oraz 603,878 ton papieru i tektury
 • na Tadeusza Kościuszki 80\3 w Stargardzie zebrano 426,621 ton opakowań z papieru i tektury.

W tym zestawieniu nie ujęto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ujęto za to w innym zestawieniu, a mianowicie w Informacji o PSZOK. Tu burmistrz wykazał, że masa zebranych opakowań z papieru i tektury wyniosła zaledwie 3,83 tony.

Ile tak naprawdę ton opakowań z papieru i tektury zebrało od mieszkańców PGK w 2018 r. – 121,205 t jak wykazał burmistrz w Analizie stanu gospodarki, 125,0 t jak wykazał Prezes PGK w Sprawozdaniu z działalności czy może 3,83 t jak wykazał burmistrz w Sprawozdaniu z realizacji zadań?

Jaki tonaż opakowań z papieru i tektury PGK sprzedało w 2018 r. firmie AMG? Ile PGK „zarobiło” na tym „procederze”? Tych informacji w Analizie gospodarki ,przedstawianej co roku radnym, nie uświadczysz.

Czeka nas nowe rozdanie. Będziemy śledzić jakie warunki będą postawione Wykonawcy lub wykonawcom na zadanie odbioru lub/ i zagospodarowania odpadów.

(red.)

 

Czytaj podobny artykuł

Dodaj komentarz