Dziś do godziny 16:00 w sekretariacie Goleniowskiego Domu Kultury można składać dokumenty aplikacyjne na stanowisko; Specjalistka/ta do spraw obsługi Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej.

Jak czytamy w ogłoszeniu konkursowym idealny kandydat powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie, legitymować się doświadczeniem w branży turystycznej, potrafić biegle obsługiwać komputer oraz władać językiem angielskim lub nienieckim na poziomie zaawansowanym czyli biegle. 

Do jego zadań będzie należało:

– obsługa Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej,
– zabezpieczenie CIKiT w niezbędne materiały tj. mapki, aktualne informacje dotyczące bazy noclegowej i wyżywieniowej,
– gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym pamiątek o mieście i regionie,
– sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Goleniowski Dom Kultury,
– pozyskiwanie informacji o możliwości pozyskania oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.

W zamian za swoje usługi pracownik może liczyć na:

  • wynagrodzenie w przedziale 2620,00- 2700 zł brutto,
  • wynagrodzenie wzrasta wraz ze wzrostem stażu pracy,
  • świadczenia socjalnego (wczasy pod gruszą, zapomogi itp.),
  • podnoszenia kwalifikacji (szkolenia).

Wszyscy zainteresowani mają jeszcze czas na złożenie aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami dziś do godziny 16.00.

Czy naprawdę nikt nie widzi zagrożenia ?

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz