UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW! CZĘŚĆ GMINY GOLENIÓW ZOSTAŁA USTANOWIONA STREFĄ OBJĘTĄ ZAKAŻENIEM !

Na początku lipca br. z betonowca na Jeziorze Dąbie zostało podjętych 21 padłych mew śmieszek. Ich próbki przekazano do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Po przebadaniu okazało się, że ptaki były zarażone wysoce zjadliwą grypą HPAI.

W związku z tym wojewoda zachodniopomorski wydał rozporządzenie wyznaczające obszar zakażenia:
–  miejscowość KAMIENISKA I PÓŁWYSEP INOUJŚCIE położone w GMINIE GOLENIÓW
–  w gminie Miasto Szczecin są to wyspy: Rybi Ostrów, Mewia Wyspa, Ostrów Żurawi, Kacza Wyspa, Wyspę Dębina na północ od Kanału Leśniczówka i część wyspy

Skolwiński Ostrów leżącą w gminie Miasto Szczecin, a także w dzielnicy Północ osiedla: Skolwin i Stołczyn;
–  w gminie Police wyspy: Mnisi Ostrów, Polickie Łąki oraz część wyspy Skolwiński Ostrów.

 Jakie zasady obowiązują w strefach zakażenia?

Na ww. obszarze nakazuje się m.in:
– utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub w innych zamkniętych obiektach
– karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa
– stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
– przechowywanie wody, paszy i ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w gospodarstwie w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami.

Jubileuszowe show Cyrku Safari w Goleniowie !

(red.)

Dodaj komentarz