Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Goleniowie

Parafia organizuje obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Goleniowie
 Zapraszamy do św. Katarzyny – wszystkie organizacje, środowiska, wspólnoty, wszystkich Goleniowian na Mszę Świętą w intencji naszej Ojczyzny i niezłomnych – 1 marca, o godz. 18:00. Po Eucharystii prelekcja z cyklu “Niezłomni, historie znane i nieznane – Pojałtański obraz Polski – formowanie się władzy komunistycznej i aparatu terroru w latach 1944/1956. Stalinizm po polsku”. Prelekcję wygłosi dr Paweł Więckowski (ASW Warszawa). Po prelekcji udamy się na Plac rtm. Witolda Pileckiego. Odśpiewamy hymn narodowy, oddamy hołd bohaterom i złożymy kwiaty przed tablicą upamiętniającą wielkiego niezłomnego – rtm. Witolda Pileckiego. Zapalimy ogień pamięci, prosimy o zabranie ze sobą zniczy i flag narodowych. Tego dnia upamiętnimy też ks. majora Rudolfa Marszałka SChr pseud. “Opoka”, naszego współbrata – chrystusowca, kapłana niezłomnego, żołnierza podziemia, kapelana polskich żołnierzy, zamordowanego w 1948 r. w więzieniu na Mokotowie.
Mianem Żołnierzy Wyklętych i Żołnierzy Niezłomnych określani są członkowie podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963. Do podziemia antykomunistycznego przeszli głównie żołnierze AK oraz osoby, które nie chciały zgodzić na sowiecką dominację w kraju. W walkach zginęło ponad 8 i pół tysiąca żołnierzy podziemia, 5 tysięcy skazano na karę śmierci. Ponad 20 tysięcy poniosło śmierć w obozach i więzieniach. Według szacunków historyków walkę z komunistami mogło podjąć nawet 200 tysięcy osób.
Serdecznie zapraszamy goleniowskich patriotów.
Cześć i Chwała Bohaterom

Dodaj komentarz