Ludzie przychodzą i odchodzą z urzędów – tak to już bywa. Jednak w tym departamencie urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie przychodzą i odchodzą bardzo często.

Chodzi o Biuro Rady Miejskiej, które odpowiedzialne jest za obsługę radnych Rady Miejskiej, poprzez czuwanie nad technicznym przebiegiem narad, konferencji, komisji, a także trzymanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przekazywaniem wniosków oraz skarg wpływających do przewodniczącego, czy też członków Rady Miejskiej.

Praca dość odpowiedzialna, w której wiedza merytoryczna jest tak ważna jak i doświadczenie na zajmowanym stanowisku.

Niestety, od pewnego czasu nasz urząd ma problem z utrzymaniem pracowników w tym wydziale. O ile proces rekrutacji kandydatki (panowie się nie pchają) przechodzą pomyślnie, tak po kilku miesiącach z pracy odchodzą.

Prawdopodobnie związane jest to z bardzo niskim uposażeniem oraz napiętą atmosferą w pracy.

Jeden zwiał drugi łazi bez sensu, tak pracują radni

(red.)

Dodaj komentarz