Ludzkie organy, szczepionki itp. będą spalane pod Goleniowem ?

PROTESTUJEMY !!!

Nie chcemy zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Medycznych ( części ciała, organy, szczepionki,  pojemniki na krew, inne odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, czy pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.) Weterynaryjnych ( odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. ) Niebezpiecznych ( Zaliczymy do nich m.in.: odpady medyczne, rozpuszczalniki, emulsje, tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery, materiały smoliste, żywice, lateks, kleje, materiały wybuchowe, pozostałości laboratoryjne, chemikalia, wosk, popiół, żużel, szlamy z zakładów uzdatniania wody, sole hartownicze, pyły metaliczne czy odpady) … i Innych. RATUJMY NASZE MIEJSCE NA ZIEMI!! – taki post na swoich Fun Page-ach umieszczają mieszkańcy miejscowości, które będą najbliżej usytuowane w/w inwestycji.

Jak czytamy, w przedłożonym przez inwestora raporcie, dla mieszkańców naszej gminy w/w inwestycja to same plusy:

Lokalizacja: działka ewidencyjna nr 696/37 obręb Glewice-2, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w gminie Goleniów będzie mogła przetwarzać odpady z okolicznych szpitali, przychodni i klinik co przełoży się na korzystniejsze ceny tych usług dla lokalnej społeczności. Budowa przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy nie tylko związanych z realizacją tej inwestycji, ale docelowo również w związku innymi inwestycjami dla których zachętą do powstania będzie dostępność taniego ciepła generowanego przez instalację. Instalacja stanowić będzie stałe źródło dostarczania mediów w postaci znacznej ilości ciepła i energii elektrycznej. Przesyły ciepła pochodzącego z instalacji do ogrzania dwóch hal oraz budynku socjalnego wykorzystywanych na potrzeby obsługi Działu Technicznego Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów oraz Jednostki Ratownictwa Lotniczego wpłynie na obniżenie kosztów ich utrzymania. W ramach rozbudowy zakładu (Etap II) planuje się budowę budynku do produkcji energii, w którym wytwarzaną w procesie spalania, parę wodną planuje się wykorzystać do produkcji energii elektrycznej w generatorze prądu zasilanym turbiną parową lub turbiną ORC (organic rankine cycle). Energia ta mogłaby być wykorzystana albo do procesów technologicznych, albo do obu celów (kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej).

Protestujący mieszkańcy mają nieco inne zdanie w temacie:

Boimy się latających chorób i wirusów. Nie wszystkie da się zutylizować w 100 %. Zawsze istnienie ryzyko awarii, skażenia biologicznego wody, gleby, powietrza. Co nam wówczas powiedzą, że to wypadek, że przepraszamy !? Nie chcemy tego tutaj, chcemy żyć w dobrobycie i harmonii ze środowiskiem. Nie chcemy narażać naszych bliskich, bo komuś marzą się z tego biznesu ogromne pieniądze. Wszyscy wiemy, iż idzie tu o potężne zyski. Tu będzie śmieciowe Eldorado dla całej zachodniej Europy, która zapłaci każde pieniądze, byle nie mieć tego pod swoim nosem. Musimy mówić stanowcze  NIE !!!  CHCEMY ŻYĆ – NIE CHCEMY UMIRAĆ !!! – mówi w rozmowie z nami mieszkaniec jednej z okolicznych wsi. 

Czy ludziom uda się zablokować niechciany interes ?

Spotkanie Budno – Wojewoda …

(red.)

Dodaj komentarz