Rodziny potrzebują dobrego klimatu, nie tylko społecznego

– Stawiając na pierwszym miejscu dobro rodziny, musimy troszczyć się również o klimat – powiedziała minister Marlena Maląg podczas Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. – Rodziny chcą cieszyć się pięknem przyrody, wypoczywać na łonie natury i oddychać czystym powietrzem.

Druga edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR odbyła się w dniach 21-23 kwietnia. Podczas Szczytu omawiano konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem. Celem wydarzenia jest animowanie działań, podejmowanych przez wszystkie strony dialogu – rządu, samorządów, nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów – na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej i racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej.

Minister Maląg podkreśliła, że przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu jest jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych, przed którym stoi cały świat. Zaznaczyła, że musimy się z nim zmierzyć, z myślą o przyszłych pokoleniach i spuściźnie, jaką im pozostawiamy.

Uruchamiając programy społeczne – takie jak „Rodzina 500+” czy „Czyste powietrze” udowadniamy, że jesteśmy nowoczesnym państwem, które zapewnia wysoką jakość życia w wielu obszarach. Dla nas, dla naszych dzieci i wnuków podsumowała minister.

Lidia Ułanowska, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, biorąca udział w panelu dyskusyjnym „Polski Nowy Ład i Krajowy Plan Odbudowy – ekologia szansą rozwoju innowacji, ekonomicznego wzrostu i poprawy zdrowia Polaków” zauważyła, że do grup szczególnie wrażliwych na konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych należą dzieci, osoby starsze oraz osoby ze złożonymi problemami zdrowotnymi, w tym osoby z niepełnosprawnościami. To właśnie te grupy w sposób szczególny powinny być objęte ochroną.

Wobec tego zarówno postępujące globalnie zmiany klimatyczne, jak i starzenie się społeczeństwa na całym świecie, postrzegane są jako dwa największe, bieżące wyzwania i problemy całej ludzkości – mówiła dyrektor Ułanowska. Stwierdziła też, że jakkolwiek ogromną rolę odgrywają obecnie wielkie koncerny i szeroko zakrojone działania, to zawsze musimy pamiętać o ostatecznym odbiorcy – zwykłym człowieku.

(red.)

Dodaj komentarz