Pomoc Sąsiedzka to nowa usługa CUS

W imieniu Centrum Usług Społecznych w Goleniowie zapraszamy osoby samotne, niesamodzielne, wymagające opieki do skorzystania ze wsparcia w formie „Pomocy sąsiedzkiej”.
Usługa „POMOC SĄSIEDZKA” to doraźna pomoc wspierająco-opiekuńcza dostosowana do indywidualnych potrzeb Odbiorcy usługi, świadczona przez osoby blisko zamieszkujące niebędące członkami rodziny, obejmująca pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:
• aktywnym organizowaniu czasu wolnego,
• utrzymywanie kontaktów z rodziną lub społecznością lokalną
• towarzyszenie na spacerach,
• dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
• przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
• wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
• praniu odzieży i bielizny,
• uiszczaniu opłat, pomoc w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
• zaspokajanie indywidualnych bieżących potrzeb życiowych,
• informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych,
• odwiedziny w szpitalu.
Usługa przysługuje mieszkańcowi gminy Goleniów 7 dni w tygodniu, w wymiarze do 10 godzin w miesiącu.
Usługa realizowana będzie maksymalnie do 31.10.2022 r., w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania Odbiorcy i w jego najbliższym otoczeniu. W uzasadnionych przypadkach usługa może być świadczona w inny miejscu wskazanym przez Odbiorcę np. w miejscu zamieszkania członka rodziny.
Usługa jest finansowana w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oby skorzystać z usługi należy wypełnić wniosek o przyznanie usługi społecznej w ramach programu usług społecznych dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Centrum Usług Społecznych w Goleniowie (ul. Pocztowa 13, 72–100 Goleniów).
Jeśli ktoś nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu calem złożenia stosownych dokumentów, pracownik CUS-u bez problemu na terenie Gminy Goleniów do takiej osoby dojedzie.
Szczegółowych informacji udziela:
Marzena Malarczyk
tel. 91 407 34 79
kom. 451 051 136

Kolizja w centrum – przygnieciona osobówka

(red.)

Dodaj komentarz