W dniu 10 kwietnia 2022 roku, Hufiec Goleniów zakończył Kampanię Bohater. Od stycznia 2020 r., harcerze oraz zuchy realizowały zadania, których celem było przyjęcie jako Patrona Hufca Goleniów druha harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego. Uwieńczenie działań nastąpiło dziś. O godzinie 11:00 odbył się uroczysty apel Hufca, podczas którego odsłonięto tablicę upamiętniającą wszelkie działa Ryszarda Kaczorowskiego. Obok tablicy, harcerze posadzili DĄB nadając mu imię RYSIEK. Dąb ma symbolizować siłę, odwagę oraz męstwo, czyli wszystkie przymioty nowego patrona.
Kolejno o godzinie 12:00, Komenda Hufca złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości w Goleniowie.
Druh Ryszard Kaczorowski był rówieśnikiem Niepodległej Polski, urodził się 26 listopada 1919 w Białymstoku, należał do „Pokolenia Kolumbów”- i jak większość Polaków z tego pokolenia poświęcił swoje życie Polsce której, służył od najmłodszych lat. Najpierw zdobywając kolejne stopnie harcerskie i instruktorskie, by w chwili największej próby jako podharcmistrz stanąć na czele tajnej białostockiej chorągwi Szarych Szeregów. Aresztowany przez NKWD skazany przez sowiecki sąd na karę śmierci, zamienionej na wieloletni pobyt w łagrze, ostatecznie trafił do Armii Andersa. Służył w 2 Korpusie w kompanii łączności 2 Brygady Strzelców Karpackich w składzie której, walczył pod Monte Cassino. Od 1945 przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii. W roku 1946 został harcmistrzem.
W latach 1955–1967 pełnił funkcję naczelnika harcerzy, a następnie w latach 1967–1988 przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźstwie. Od 1986 roku był członkiem rządu na emigracji jako minister do spraw krajowych. W latach 1989–1990 Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 22 grudnia 1990 złożył urząd na ręce nowo wybranego w pierwszych, od zakończenia II wojny światowej, wolnych wyborach w kraju prezydenta RP Lecha Wałęsy. Na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał mu insygnia władzy państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako były prezydent pozostał aktywny. Był między innymi członkiem Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. W 2009 roku otrzymał tytuł „Honorowego Harcmistrza Rzeczpospolitej”. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu w Smoleńsku.

To już 19 Śpiewanie Dla Andrzeja w Goleniowie

(red.)

Dodaj komentarz