Centrum Usług Społecznych w Goleniowie właśnie uruchomiło kolejną usługę  – Transport dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami! 
Usługa polega na zapewnieniu transportu z i do miejsca zamieszkania w celu załatwienia wizyty lekarskiej, leczenia lub rehabilitacji oraz załatwienie spraw urzędowych, czy potrzeb duchowych na terenie naszej Gminy Goleniów. Z wyłączeniem transportu medycznego.


Odbiorcami usługi mogą być mieszkańcy gminy Goleniów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lub osoby niesamodzielne, lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, lub osoby powyżej 70 roku życia.

Ważne Informacje:
Złożenie wniosku następuje min 3 dni przed pierwszym zleceniem usługi (od 1 do 20 kursów).
Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam mieszkaniec, jak i w jego imieniu rodzina lub osoba trzecia.
Zgłoszenia przejazdów/kursów, należy dokonać nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem przejazdu. Warunkiem realizacji usługi będzie dostępność transportu.
Zgłoszenia i odwołania przejazdów w formie elektronicznej drogą pisemną lub telefonicznie odbywać się będą za pośrednictwem pracownika CUS Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych (telefon dostępny będzie na Karcie Kwalifikacyjnej).
Usługa realizowana będzie tylko w przypadku potwierdzenia możliwości jej realizacji przez Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
Przewozy będą dostępne 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-18:00 oraz w piątki w godzinach 8:00-22:00.

470 326 zł z rządowego programu dla CUS

(red.)

Dodaj komentarz