Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w odpowiedzi na pismo dotyczące interpelacji Radnego Rady Powiatu Goleniowskiego Pana Arkadiusza Guziaka w sprawie budowy chodnika w m. Mosty w ciągu DW 113 informuje, że zadanie ujęte jest w planie tegorocznych robót pn.“Budowa chodnika w m. Mosty w ciągu DW 113/I etap/”.

Oznacza to, że w Mostach zostanie wyremontowany chodnik na długości od sklepu DINO, aż do końca wsi w kierunku Maszewa. Prawdopodobnie zostaną również zamontowane nowe wiaty przystankowe.

Radny Guziak pyta o schody

(red.)

Dodaj komentarz