-Zwracam się z interpelacją dotyczącą stanu schodów prowadzących do basenu. W ostatnim czasie odnotowano szereg uszkodzeń, które znacznie wpłynęły na bezpieczeństwo korzystających z basenu mieszkańców (zdjęcia w załączniku). Przede wszystkim, chciałbym zapytać o plany naprawy lub modernizacji schodów. W jaki sposób zarządca zamierza podjąć działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników basenu? Dodatkowo, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że zniszczone schody stanowią zagrożenie dla osób starszych i niepełnosprawnych, którzy chcą korzystać z basenu. Czy planowana naprawa schodów będzie również uwzględniała potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi? 

Arkadiusz Guziak 

Radny Rady Powiatu Goleniowskiego

Z radnym Arkiem Guziakiem o białej niedzieli

Dodaj komentarz