Dzisiejsze posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dobitnie ukazało jak w Naszej Gminie traktowane jest prawo.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Jaworska pokazała, że nie zna zapisów Statutu Gminy Goleniów, a nawet jeżeli orientuje się w jego zapisach, to stosuje je bardzo wybiórczo. Posiedzenie miało się rozpocząć o godz. 9:00.

Pani Przewodnicząca była tak zdenerwowana, (w systemie zalogowało się 10 radnych ), że zapomniała o formalnym otwarciu obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Dopiero po wygłoszeniu formuły “ Otwieram (numer kolejny sesji) sesję Rady Miejskiej w Goleniowie” Przewodnicząca była władna do stwierdzenia (na podstawie listy obecności) o prawomocności bądź nie obrad.

Dopiero po wygłoszeniu powyższej formuły Przewodnicząca była władna do poinformowania zalogowanych w systemie radnych, że obrady nie mogą się odbyć ponieważ nie ma co najmniej ustawowego składu Rady (wymagane minimum to 11 radnych obecnych w systemie).

Dopiero po formalnym otwarciu obrad i stwierdzeniu braku kworum Przewodnicząca Rady Miejskiej w Goleniowie Pani Krystyna Jaworska była władna do zastosowania zapisów § 24 Statutu i wyznaczeniu terminu kolejnego posiedzenia tej samej (czyli XXVII – dwudziestej siódmej) sesji.

O godz. 11:00 doszło do następnego naruszenia procedur. Przewodnicząca Rady, nie panując prawdopodobnie nad swoimi nerwami, przenosi na godz. 13:00 obrady XXVIII (dwudziestej ósmej !?).

O godz. 13:00 Przewodnicząca ogłasza, że obrady dwudziestej ósmej sesji zostają przeniesione na dzień jutrzejszy, tj. na 16.01.2020 r.

Nie dość, że Przewodnicząca nie otworzyła w dniu dzisiejszym obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, to zwołała na jutrzejszy dzień
– bez powiadomienia radnych,
– bez przedstawienia im porządku obrad, – bez przekazania im projektów uchwał, bez nowego wniosku burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej kolejnej, tym razem XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Żaden radny z Klubu Roberta Krupowicza nie zwrócił uwagi, że Przewodnicząca nie otworzyła posiedzenia XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Świadczy to tylko o tym, że radni nie znają zapisów Statutu i jak gladiatorzy idą na śmierć pozdrawiając swego władcę.

Zwołane na dzień dzisiejszy posiedzenie XXVII sesji Rady Miejskiej nie zostało rozpoczęte więc nie mogło się odbyć! I nie jest to wina nieobecnych radnych, a jedynie Przewodniczącej Rady.

Przypominam, że projekt budżetu przedstawiony Radzie Miejskiej w grudniu 2020 został odrzucony przez wysoką radę. Obecny projekt dziś przedstawiony nie posiada opinii komisji RM tym samym nie może podlegać procedowaniu, na sesji nadzwyczajnej.

Jakby tego było mało na dzisiejszej pseudo sesji Urząd Burmistrza w przedstawianiu projektu “nowego” budżetu reprezentował Zastępca Tomasz Banach. Co jest niezgodne z prawem ponieważ takie uprawnienia posiada tylko Burmistrz, a w jego zastępstwie Henryk Zajko.

(red.)

ZOBACZ RÓWNIEŻ dzisiejszą niby sesję 

Domek z kart , wali się? Sesja się nie odbyła. UWAGA AKTUALIZACJA !

 

Dodaj komentarz