Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie przeprowadziła 19 kwietnia 2023 roku ćwiczenia pk. „ŁOPATA 2023” na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w zakładzie LM Wind Power Blades, lidera w budowie i dostawie łopat do turbin wiatrowych.

Ćwiczenia zaangażowały 49 strażaków i 17 pojazdów PSP i OSP, w tym m.in. specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG 2 w Szczecinie. Wizytę na ćwiczeniach złożył Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie, st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak, oraz p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie, mł. bryg. Andrzej Gawlik.

 

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w magazynie żywic, na skutek którego powstało rozszczelnienie się rurociągu instalacji z żywicą poliestrową. Poszkodowanym został magazynier, który został ochlapany żywicą, co stanowiło realne zagrożenie jego zdrowia i życia. Zadaniem straży pożarnej było przeprowadzenie działań ratowniczych w celu ewakuacji osoby poszkodowanej, ugaszenia pożaru, uszczelnienia instalacji rurociągowej, neutralizacji rozlewiska żywicy poliestrowej oraz przeprowadzenia dekontaminacji osoby poszkodowanej.

W trakcie ćwiczeń strażacy mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia działań ratowniczych oraz współpracy z innymi służbami, takimi jak osoby funkcyjne zakładu czy OSP. W sumie w ćwiczeniach wzięło udział 17 zastępów straży pożarnej, w tym KP PSP Goleniów, JRG Goleniów, JRG 2 Szczecin, OSP Lubczyna, OSP Krępsko oraz OSP Rurzyca.

Celem ćwiczeń było nie tylko doskonalenie umiejętności strażaków, ale także zintegrowanie służb współpracujących ze sobą w realnych zdarzeniach w zakładach przemysłowych, wykorzystanie dokumentacji SKKP podczas zdarzeń w zakładach przemysłowych oraz sprawdzenie gotowości bojowej podmiotów ratowniczych.

 

Opracowanie na podstawie komunikatu KP PSP w Goleniowie  : Janek IA

Zdjęcia: mł. asp. Dariusz Schacht, mł. ogn. Paweł Lenart, mł. ogn. Jakub Andrzejewski

 

Inny ciekawy artykuł

 

Za każdym dobrym uczynkiem mężczyzny stoi kobieta!

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz