Ewa Radanowicz w chwili obecnej jest zatrudniona w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie na stanowisku dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Jak podkreślał wielokrotnie wiceburmistrz T. Banach Ewa Radanowicz jest zatrudniona w systemie zadaniowym.

W 2022 r. dyrektorka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Ewa Radanowicz uczestniczyła „w formach doskonalenia osób zarządzających procesem edukacyjnym” m.in.

 • w projekcie „Szkoła bez ocen” w Koninie. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Szkoła bez ocen, Grupa Szkoła Naszych Marzeń oraz Miasto Konin.
 • w Kołobrzegu
 • w Gdańsku w kongresie Eduhoryzonty
 • w konwencie wójtów i samoerządowców w Czerniakowie
 • w Zakopanem na Kongresie kadry kierowniczej i oswiaty
 • w Słubicach w forum polsko – niemieckim
 • w Szczecinie w wojewódzkiej debacie o ocenianiu

W 2022 r. dyrektorka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Ewa Radanowicz była organizatorką doskonalenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli w programach:

 • w Goleniowie „ Dobrostan i zdrowie psychiczne”
 • w Kołobrzegu „ Rola kształtowania kompetencji i ich wpływ na rozwój szkoły,nauczyciela, ucznia”
 • w Kołobrzegu „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie procesowego wspomagania – inspiracje, rozwiązania, praktyki.

Na powyższą organizację Wydział Edukacji,Kultury i Sportu wyłożył tylko 39 283, 00 zł.

 

31.01.2023 r. na stronie BIP Poznańskiego Centrum Dziedzictwa ukazało się następujące ogłoszenie:

Oznaczenie sprawy PCD.1152/04/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

EduCzas Ewa Radanowicz

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja wydarzenia towarzyszącego wystawie czasowej “Jak robić szkołę?”- prowadzenie spotkania “Jakiej szkoły nam dzisiaj potrzeba? O możliwościach i przywracaniu szkoły dzieciom!” w dniu 25.02.2023

Podziwiamy Ewę Radanowicz, która w tak skuteczny sposób godzi rozległe i wymagające obowiązki dyrektora Wydziału Edukacji, kultury i Sportu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej i uczestnictwem w programach realizowanych przez firmę Sensor. Na pewno zadaniowy czas pracy jest w tym wypadku błogosławieństwem dla pani dyrektor WEKiS, która w sposób dowolny może dysponować swoim czasem.

Zadaniowy czas pracy polega przecież na tym, że pracownik rozliczany jest nie z czasu jaki poświęca na pracę, lecz z zadań, które ma do wykonania.

Zadania Ewy Radanowicz określa zakres czynności.

 

 

 

Jest jedno zasadnicze pytanie – jakie wymierne korzyści z działań Ewy Radanowicz płynęły i płyną dla Gminy Goleniów?

Źródło:

https://sensorradanowicz.pl/featured_item/ewa-radanowicz/

https://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-dziedzictwa,2098/news/ogloszenie-o-zamiarze-udzielenia-zamowienia,c,8580/ogloszenie-o-zamiarze-udzielenia-zamowienia,196355.html

https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_29250/02_03_2023_10_40_01_1607.pdf

(red.)

 

Inny ciekawy artykuł

Pomnik Pileckiego stanie na skwerku

 

 

 

 

Dodaj komentarz