“Audyt nie wykazał uchybień w PGK. Okazało się że dane są transparentne! Pokazano “na ptaszkach” skąd się bierze cena za śmieci w Gminie Goleniów, ale nic to nie zmieniło! Radni, którzy mówili cyt. “nie dla podwyżki przed wynikami audytu”, “Oczekuję kontroli, oczekuję wyników audytu i oczekuję wtedy budowania kompromisu” itp (Protokół Nr XXV/20 z przebiegu XXVI Rady Miejskiej), dzisiaj o żadnym KOMPROMISIE NIE CHCIELI ROZMAWIAĆ! W ogóle nie komentowali sytuacji, przegłosowali zakończenie dyskusji i zagłosowali na NIE.

Nie mówiąc już o tym, że jedna radna powiedziała do niezależnego audytora, żeby “mówił prawdę” (!!!!) ?¬タヘ♀, inna obraziła Jolę Musialską stwierdzeniem, że jest “klakierem”,

kolejny radny pouczał drugiego, że nie wie co to audyt, wykazując się przy okazji brakiem wiedzy w rzeczonej kwestii, a nikt w rzeczywistości nie odniósł się do tematu! Czyli do KONIECZNOŚCI UREALNIENIA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW!! Gmina dalej dopłaca do naszych śmieci prawie 70% całości, czyli grube miliony! A my marudzimy, że nie mamy na inwestycje!! “ pisze pod postem radnej Jolanty Musialskiej pani Anna Szczerba.

 

Radny Robert Kuszyński w marcu br. wystąpił o udzielenie informacji na jakim stanowisku w Gminie Goleniów zatrudniona jest pani Anna Szczerba oraz jaki jest jej zakres obowiązków.

W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, że Pani Anna Szczerba zatrudniona jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w wydziale Administracji i Spraw Społecznych na stanowisku pomocy administracyjnej.

Do zadań na zajmowanym stanowisku należy m.n :

 1. Obsługa mediów społecznościowych UGiM w Goleniowie,(1) Odpowiedzialność za komunikację między Urzędem a mieszkańcami za pomocą wszelkich dostępnych mediów społecznościowych

  (2) Planowanie rozwoju komunikacji w kanałach social media

  (3) Tworzenie i publikowanie treści postów, grafik, plansz informacyjnych, zdjęć, wideo na Facebooku

  (4) Redagowanie angażujących postów oraz późniejsze moderowanie dyskusji i odpowiadanie na pytania

  (4) Opracowywanie i zarządzanie kampaniami promującymi Gminę

  (5) Monitorowanie wypowiedzi na temat Gminy Goleniów publikowanych poza kanałami Urzędu.

Czytając wpisy pani Anny do tej listy dopisalibyśmy jeszcze punkt (6) Hamowanie wszelkimi możliwymi sposobami pojawiającej się mediach społecznościowych krytyki Urzędu, a w szczególności burmistrza.

“Panie Bugajski, z Panem rozmawiać będę jedynie w sądzie. Dawno już Pan posunął się za daleko, używając w stosunku do mnie określeń, które powszechnie uważa się za obraźliwe.

Co do powyższego komentarza, nie wiem jakie filmy Pan ogląda, ale braku wyobraźni zarzucić się Panu nie da. Budżet jest dokumentem, który jest chyba najbardziej konsultowanym społecznie projektem i tworząc go, nie można sobie pominąć jakiegoś etapu prac, lub działać niezgodnie z procedurami, które zresztą wyjątkowo skrupulatnie się przestrzega. Niech Pan udowodni, że burmistrz NIE “wypełnił zapisów zawartych w tejże przez procedowaniem projektu przez Burmistrza” cokolwiek to znaczy!

Ten komentarz (jak kilka innych) podlega pod art. 212 kk i art. 216 k.k. (pomówienie i zniewaga).

Myślę też, że Pana komentarze w stosunku do Burmistrza już dawno przekroczyły granice dobrego smaku i noszą znamiona niedozwolonego nacisku na osobę pełniącą służbę publiczną. -” pisze w komentarzu Anna Szczerba.

Za podsumowanie działalności pani Anny Szczerby na FB niech posłuży wpis jednej z internautek – Anna Szczerba przepraszam najmocniej, ale z panią dyskutować nie będę. Po pierwsze dlatego że jest pani osobą która ” zawsze ma rację” a po drugie dlatego że czytając pani komentarze odnoszę wrażenie że jest pani typową “pieniaczką” która nie mając argumentów wszystkich straszy sądami, artykułami itd, a ja nie zamierzam się zniżać do pani poziomu. Mimo wszystko życzę pani wszystkiego tego czego pani życzy innym.

W załączeniu kopia podpisanego w dniu 02.12.2020 r. zakresu czynności na zajmowanym przez Annę Szczerbę stanowisku.

(red.)

Dodaj komentarz