Dziewięć miesięcy trzeba było czekać aby Prezes P.S.S wykonał zalecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i zabezpieczył budynek na ulicy Nadrzecznej oraz poprawił jego stan techniczny. W grudniu 2021r. opisaliśmy w artykule pt. Wizytówka Centrum Goleniowa, nie przeszkadza SM  karygodny stan techniczny budynku sklepu Chiński Market , którego właścicielem jest P.S.S w Goleniowie.

Sprawą zainteresowaliśmy PINB , które podjęło działania w tej sprawie o czym pisaliśmy w artykule pt. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – ReagujePowiadomiliśmy  również Straż Miejską. Efekt jest taki,  że  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Hanna Krugły wymusiła na właścicielu poprawę stanu technicznego budynku co stało się w ostatnim czasie. Widać efekt na załączonych zdjęciach.

Inaczej ma się z sprawa panującym wtedy nieporządkiem wokół budynku. Po artykule Straż Miejska wysłała w celu uprzątnięcia terenu skazanych na świadczenie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Jest to bardzo dziwne działanie gdyż jak już pisaliśmy wyżej jest to teren prywatnej firmy czyli P.S.S. Społem w Goleniowie. Straż Miejska według mnie powinna wymóc posprzątanie i dbanie o ten teren przez Prezesa najlepiej prośbą, a jeżeli nie, to na drodze postępowania mandatowego. Opisywany wcześniej porządek  w tym wypadku trwa nadal i nadal centrum miasta zarastają chaszcze uzupełnione śmieciami. Poniżej zdjęcia z przed kilku dni .

Czy znajdzie się mocny, który zmusi Prezesa tej firmy do dbania o porządek wokół budynku i to w reprezentacyjnej części miasta?

Andrzej Bugajski

 

 

Tak było

Wizytówka Centrum Goleniowa, nie przeszkadza SM

Dodaj komentarz