Jak podaje gminna spółka Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

Celem jak najszybszego rozwiązania problemów drożności i przepustowości kanalizacji w ulicy Matejki, przekładających się na wycieki w okolicach mostu Kościuszki- Szczecińska wynajęliśmy dodatkowy pojazd specjalistyczny. Mamy nadzieję, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach na tyle wyczyścimy przewody kanalizacyjne, że nie będzie dochodzić do wylewania się ścieków. Oczywiście o ile nie wystąpią kolejne bardzo obfite i długotrwałe opady lub roztopy, z których woda niestety trafia do kanalizacji sanitarnej zamiast deszczowej.

(red.)

Zgłoszenia w sprawie zanieczyszczania Iny jednak były …

Foto: GWiK Sp. z o.o.

Dodaj komentarz