Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free zarządzeniem burmistrza, nr 46/2023 z dnia 15 lutego 2023 r., otrzymało 9.000 zł. dofinansowania ze środków gminnych ( czyli nas wszystkich ), na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Temat, zasadność przydziału wspominanych środków, a także przyczyn dla których stowarzyszenie Rock Hard Ride Free jest wspierane w swojej działalności, przez Goleniowski Dom Kultury, był podjęty na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie.

Powodów dla których akurat to stowarzyszenie zostało wywołane przez radnych do tablicy, było kilka. Brak poszanowania uczuć religijnych lokalnej społeczności, drwiny z uczestników niedawno zorganizowanego marszu, plugawe słownictwo zamieszczane we wpisach internetowych, to jedynie kilka z nich.

Z ust radnych padały pytania dotyczące sensu oraz zasadności finansowania ” kultury”, w takim wydaniu, ze środków publicznych. Bezsprzecznie, w/w stowarzyszenie działa za darmo na majątku gminnym, chociażby ze względu prowadzenia swojej działalności w Twierdzy Design. Ponadto, ówe stowarzyszenie organizuje koncerty w Rampie Kultura nie ponosząc z tego tytułu kosztów wynajmu, a gmina rokrocznie dokłada do organizacji jednego z nich sporą sumę.

Dyskusję w przytoczonym temacie rozpoczęła Radna Muszyńska – Popielarczyk, która wskazała na nadużycie jakiego dopuściło się stowarzyszenie w przedmiocie zamiany portretu papieża Jana Pawła II, niesionego przez społeczność biorącą udział w marszu, na zdjęcie plakatu reklamującego nadchodzące wydarzenie pod tytułem: Goleniów Metal MayDay2: Koszmar z ulicy Dworcowej.

Źródło: https://www.facebook.com/RHRF2020

Stanowisko w tej sprawie zajęła również radna Danuta Faryniarz, podzielając w pełni odczucia pani Muszyńskiej – Popielarczyk, a także Lucyna Skałecka – Włodarczyk, oraz Robert Kuszyński.

Całość dyskusji możecie Państwo odtworzyć TUTAJ – start 1:50:10s.

 

Rampa kolesiów – dofinansowana

(red.)

Dodaj komentarz