Moja mała Ojczyzna z lat 1946-1980

Burmistrz Miasta Maszewo zaprasza uczniów klas I-VIII ze szkół podstawowych z terenu gminy Maszewo do udziału w konkursie pn. „Moja mała Ojczyzna we wspomnieniach mieszkańców z lat 1946-1980”

Cele konkursu

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przeprowadzenie wywiadu na temat wydarzeń z życia mieszkańców Gminy Maszewo w latach 1946-1980.
2. Ocenie podlegać będzie m.in. temat rozmowy, sposób jej prowadzenia, pomysłowość, pytania oraz język.
3. W konkursie udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Maszewo.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Każdy uczestnik przystępuje do konkursu indywidualnie i może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i podpisanie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, stanowiący załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Praca konkursowa powinna:
1) być pracą wykonaną w formie pisemnej,
2) wiązać się z tematem konkursu.

Szersze informacje , Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie Gminy Maszewo

(red.)

 

Inny ciekawy artykuł

VIII edycja Bitwy Regionów

 

 

Dodaj komentarz