Powiat informuje – dotyczy rejestracji pojazdów

Wielu mieszkańców czeka na możliwość rejestracji swojego samochodu, a wymogi sanitarne i możliwości kadrowe wydziału nie pozwalają na obsługę wszystkich zainteresowanych klientów w dogodnych dla nich terminach. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom powiatu w czasie pandemii w systemie internetowej rezerwacji wizyt do rejestracji i przerejestrowania pojazdów a także do pozostałych spraw związanych z pojazdami można było umówić się na wizytę na 30 dni do przodu.

Wolne terminy pojawiały się do tej pory codziennie na końcu kalendarza rezerwacji wizyt tj. w 30 dniu. Od pewnego czasu wszystkie wolne terminy (do dnia 8 stycznia) były zajmowane w ciągu kilku minut od ich pojawienia się o 24.00. Tak odległy termin (30 dni) możliwości rezerwacji kolejki spowodował sytuację, w której wiele osób rezerwowało bilety “na zapas” a następnie nie przychodziło na umówioną godzinę i nie rezygnowali z niej w systemie powodując niepotrzebną blokadę miejsc.

Konieczna więc była zmiana dotychczasowych rozwiązań. Kalendarz z pulą miejsc będzie się uruchamiał na 14 dni do przodu a w miarę możliwości kadrowych dodatkowe miejsca mogą być dodawane z dnia na dzień jednakże nadal wyłącznie w systemie internetowej rezerwacji wizyt.
Zachęcamy do korzystania z innych form obsługi Klienta. Nadal wszystkie wnioski dotyczące zadań z zakresu działania Wydziału Komunikacji można składać za pośrednictwem poczty (oryginały dokumentów), platformy e-puap lub poprzez pozostawienie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta bądź w urnie specjalnie przygotowanej dla państwa. Dokumenty muszą być złożone w oryginałach wraz z tablicami rejestracyjnymi (jeśli są elementem składanych dokumentów).

Po załatwieniu sprawy dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku lub będzie można odebrać je osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Dla sprawnej komunikacji prosimy więc o pozostawienie we wniosku numeru telefonu lub adresu e-mail. Pracownik zajmujący się sprawą zadzwoni lub napisze na wskazany adres mailowy celem umówienia terminu odbioru. W przypadku braku takiego kontaktu dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty.

 

Informacja Powiat Goleniowski

Foto by Mathieu Renier on Unsplash

Dodaj komentarz