Kochani, bardzo się cieszę, że zostaliście powołani. Moja nadzieja jest taka, że będziecie dobrze wyszkolonymi kadrami, które w przyszłości zasiądą w Radzie Miejskiej. Nasze gabinety są dla Was otwarte. Z każdym problemem możecie zwracać się do zastępców burmistrza lub bezpośrednio do dyrektorów wydziałów. Dla mnie kontakt z Wami to wielka nauka i doświadczenie – powiedział do młodych Radnych na II posiedzeniu Młodzieżowej Rady w Goleniowie Burmistrz Tomasz Banach.  

W dniu wczorajszym – 17.03.2023r. – odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady w Goleniowie. Oprócz standardowych punktów posiedzenia, podczas obrad, nieobecny na poprzedniej sesji radny Jakub Zientek otrzymał z rąk Zastępcy Burmistrza Tomasza Banacha dokument mianowania i złożył ślubowanie. Kolejno, odbyły się tajne wybory komisji rewizyjnej, której skład utworzyli: Łukasz Michalak, Emilia Węgierska i Jakub Zientek.

 

Następnie młodzieżowi radni przedstawili troje kandydatów na opiekuna: Marzena Pach, Marcin Wojciechowski i Paweł Gulbinowicz.
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie okaże się, która z wymienionych osób zostanie opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie.

“Sekretariat” w urzędzie nieprzeszkolony

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz