Konkurs – najbardziej aktywna rodzina

Konkurs na najbardziej aktywną rodzinę i mieszkańca gminy Goleniów!

MOJA AKTYWNA RODZINA – AKTYWNY MIESZKANIEC GOLENIÓW 2022

 

Regulamin Konkursu na najbardziej aktywną rodzinę i mieszkańca gminy Goleniów.

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Goleniowie ul. Sportowa 25, tel. 914182104, [email protected]“> [email protected].
2. Celem konkursu jest promowanie aktywnego stylu życia, wśród mieszkańców Gminy Goleniów.
3. Konkurs trwał będzie od 1.06.2022r. do 31.12.2022r. w 2 kategoriach: najbardziej aktywny mieszkaniec i najbardziej aktywna rodzina gminy Goleniów.
4. W konkursie uczestniczyć mogą osoby indywidualne lub rodziny (niezależnie od ilości członków rodziny).
5. Osoby biorące udział w konkursie muszą przesyłać do OSiR w Goleniowie potwierdzenia swojej aktywności fizycznej. Poprzez potwierdzenie aktywności fizycznej rozumiemy: zdjęcia lub krótkie filmy pokazujące daną osobę lub całą rodzinę podczas dowolnej aktywności fizycznej realizowanej samodzielnie lub przez inne podmioty, potwierdzenie od  organizatorów (dyplom, medal itp.) wraz z krótkim jej opisem, zawierający informację gdzie, kiedy i co uczestnik konkursu robił, z podaniem np. ilości przebiegniętych czy przejechanych rowerem kilometrów, albo czasu trwania danej aktywności ruchowej.
6. Poprzez aktywność fizyczną rozumiemy wszystkie formy ruchu, czyli np. biegi, jazda rowerem, marsze, spływy kajakowe, gry sportowe, pływanie zarówno w akwenach otwartych jak i na pływalniach, jazda na rolkach oraz każda inną forma aktywności ruchowej. Uprawiana aktywność fizyczna może mieć charakter zbiorowy i zorganizowany, np. udział w zawodach sportowych albo zupełnie indywidualny, jak np. wyjście do lasu czy do parku. To od uczestnika naszego konkursu zależy forma aktywności ruchowej realizowanej samodzielnie lub udział w zawodach organizowanych przed inne podmioty.
7. Z konkursu wyłączone są działania w zakresie aktywności w sporcie kwalifikowanym.
8. OSiR będzie prowadził dla każdego z uczestników dziennik aktywności, na podstawie przesłanych przez uczestników informacji o aktywności fizycznej. Na początku przyszłego roku OSiR dokona podsumowania i wyłoni najbardziej aktywną osobę i rodzinę w Gminie Goleniów na podstawie  oceny punktowej zawartej w pkt 9 regulaminu. Pod uwagę komisja weźmie również formę przekazywanych informacji o aktywności sportowej. Zgłoszenia będą weryfikowane w pełnym zakresie, a decyzje komisji i ilość przyznanych punktów należy do wyłącznej kompetencji  komisji  konkursowej.
9. Zasady punktacji.
1) Każda aktywność fizyczna realizowana i  wyrażona  w kilometrach.
(marsze, biegi, jazda na rowerze i innych urządzeniach napędzanych siłą mięśni uczestnika, bez spływów kajakowych)
Każdy kilometr – 4 punkty.
2) Każda aktywność fizyczna realizowana i wyrażona w jednostce czasu.
(np.: spływ, rejs, piknik sportowy, zawody rekreacyjne, itp.)
Każda zakończona godzina* – 2 punkty.
*Najkrótsza jednostka aktywności to godzina zegarowa
3) Każda aktywność – 1 punkt.
4) W przypadku rodzin każda zrealizowana aktywność mnożona jest przez ilość członków rodziny biorącej udział w tej aktywności.
10. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody, w postaci bonów – voucherów na sprzęt sportowy. W kategorii indywidualnej vouchery 750 zł, 500 zł, 250 zł. W kategorii rodzinnej  vouchery 1500 zł, 1000 zł, 500 zł.
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na naszej stronie internetowej, a nagrody zwycięzcom zostaną wręczone podczas przyszłorocznej Gali Sportu, która odbędzie się do końca lutego 2023 roku.
12. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku zgodnie z klauzulą informacyjną będącą załącznikiem do regulaminu.
13. Wyjaśnienia i informacje dotyczące konkursu i regulaminu uzyskać można u pracowników OSiR: Mirosławy Staniucha, Małgorzaty Zera, Magdaleny Jakubowskiej pod numerem telefonu 914182104 wew. 13, 10 i 11.

 

Zapraszamy do udziału

 

Inny ciekawy artykuł

Powróciły loty do Oslo

 

Dodaj komentarz