Jak wynika z odpowiedzi inspektora ochrony danych osobowych, skierowanie do Radnej Aleksandry Muszyńskiej – Popielarczyk, w urzędzie Miasta i Gminy w Goleniowie doszło do naruszenia przepisów RODO.

Sprawa: dotyczy odpowiedzi na wniosek zgłoszony na LVIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 01 marca 2023 r

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 01 marca 2023 r. informuję, że na podstawie przeprowadzonej analizy pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, stwierdzono, ze zostały ujawnione w kalendarium Burmistrza oraz jego Zastępców, prowadzonego na stronie urzędu www.goleniow.pl, dane w postaci imienia, nazwiska oraz telefonu komórkowego osób chcących spotkać się z Burmistrzem Gminy Goleniów. Niezwłocznie po uzyskaniu od Pani informacji Administrator nakazał pracownikowi sekretariatu usunąć numery telefonów wyżej wymienionych osób ze strony urzędu. Jednocześnie w trakcie rozmowy dyscyplinującej z pracownikiem ustalono, że pracownik sekretariatu nie był świadomy, iż dane dotyczące wyżej wymienionych osób nie są jawne i podlegają ochronie. W związku z powyższym ustalono, że działanie pracownika nie było celowe ani świadome.

W ciągu 72 godzin zostało przesłane zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast z pracownikiem, który ujawnił przedmiotowe informacje, została przeprowadzone rozmowa dyscyplinująca oraz przeszkolenie i instruktaż.

Z poważaniem
Inspektor Ochrony Danych

Mara Kachniarz

Proszę o pilne zaprzestanie naruszania prawa

(red.)

Dodaj komentarz