Problem możliwości skorzystania z gminnego mienia,  jakim jest otwarty basen przy ulicy Spacerowej, kolejny raz jest na tapecie. 

W gwoli przypomnienia; kilka lat temu, na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Goleniów, a dzierżawcą, teren basenu wraz z infrastrukturą został przekazany pod zarząd jednemu ze stowarzyszeń. Kwota dzierżawy to symboliczna złotówka. W zamian za praktycznie zerową opłatę, podmiot zobowiązał się utrzymywać obiekt, przeprowadzać remonty i nim zarządzać. Należy również zauważyć, iż zarząd majątkiem gminnym miał być prowadzony w taki sposób, aby mieszkańcy mogli z niego korzystać.  

Rok 2022 pokazał, iż w sezonie letnim, z otwartego basenu nad Iną nie można było korzystać w sposób swobodny.

Na problem ten uwagę zwrócił Radny Andrzej Różański składając do Burmistrza wniosek, o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia w/w obiektu, tak aby mieszkańcy, w sezonie letnim, w sposób swobodny, mieli do niego dostęp. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Tomasz Banach:

W odpowiedzi na Pana wniosek/interpelację dotyczącą sposobu funkcjonowania terenu basenu w szczególności w zakresie większego udostępnienia jego lokalnej społeczności informuję, że zostaną podjęte odpowiednie kroki. W tym celu zostanie określony stan obecny z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej i potrzeb naszej społeczności. Przy ocenie stanu faktycznego zostanie wzięte pod uwagę Pańskie spostrzeżenie, iż Pańskim zadaniem teren jest praktycznie obecnie niedostępny dla mieszkańców. O kolejnych krokach będzie Pan informowany.

O dalszych czynnościach w sprawie poinformujemy niebawem …

Dla kogo zarządca napełnił basen ?

(red.)

 

Dodaj komentarz