Były czasy, że mieszkańcy Gminy pojawiając się na “Turzynku” – tak mieszkańcy pieszczotliwie nazywali to miejsce handlu z tzw. stołu – mogli kupić wszystko, od przysłowiowego mydła do powidła. Byli sprzedający, byli kupujący. Interes się kręcił.
W roku 2010 wpływy z opłaty targowej wynosiły 231 496,95 zł, w roku 2011 – 2019 972,53 zł, ale juz w roku 2012 nastąpił spadek do kwoty 155 327,95 zł. To od tego roku rozpoczęta zmiana wchodziła w fazę końcową. Na początku 2013 r. burmistrz wyraził swoje stanowisko na temat handlu na “Turzynku” cytuję: ” Burmistrz Robert Krupowicz, przypominając dotychczasowe działania podjęte w tym zakresie uspokajał, iż Gmina nie jest zainteresowana na wprowadzenie na targowisko firmy zewnętrznej, ale też nie godzi się na to, by na atrakcyjnym dla inwestorów miejscu handel wyglądał tak, jak na początku lat 90. „Nie chcecie hali, to powiedzcie co ma być, ale musi to spełniać warunki handlu w XXI wieku”. ” – http://www.goleniow.pl/component/k2/item/3242-targowisko-%E2%80%93-nowe-otwarcie
Wpływy z opłaty targowej w roku 2013 spadły do kwoty 103 591,20 zł, aby w roku 2014 zamknąć się kwotą 149 642,50 zł.

( Tak wyglądał Turzynek jeszcze 2012 roku przed przebudową rynku przez Krupowicza – foto www.google Street View )

Do roku 2014 obowiązywała Uchwała Uchwała Nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie opłaty targowej, zmieniona Uchwałą Nr L/569/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. Powyższa uchwała wprowadziła dzienną opłatę targową w wysokości 2,70 zł za każdy zajmowany metr kwadratowy z tytułu sprzedaży na WYZNACZONYCH targowiskach miejskich oraz stawkę 25 zł dziennie za każdy zajmowany metr, jeżeli sprzedaż odbywa się poza WYZNACZONYMI targowiskami.

Co ciekawe wyznaczenie obszaru targowisk nie pociągnęło za sobą zmiany w zapisie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. Mamy w chwili obecnej swoisty paradoks. Jeden dokument wprowadza na terenie wyznaczonej strefy obszar zamknięty targowiska, drugi dokument wprowadzający podział miasta na strefy i związane z tym wysokości minimalnych opłat czynszu dzierżawnego, wyznaczony obszar targowisk pomija. Może dlatego właśnie miesięczny czynsz dzierżawny na targowisku zamyka się kwotą 9 723,76 zł, a podatek VAT
2 236,46 zł?

Po wprowadzeniu zmian Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie notuje sukcesywny spadek wpływów z tytułu opłaty targowej.
W roku 2015 jest to kwota 104 202,80 zł, w roku 2016 – 83 675,30 zł, w roku 2017 – 72 801,50 zł, aby w roku 2018 zamknąć się kwotą 50 548,60 zł.

(red.)

Dodaj komentarz