Powiało strachem w wielu artykułach umieszczonych w sieci i nie tylko, sprawa dotyczy rejestracji KUR.  a raczej drobiu.

Dyrektywa Unii Europejskiej 2017/625 dotycząca kontroli i egzekwowania przepisów dotyczących produkcji żywności oraz nowelizacja ustawy o Bezpieczeństwie żywności i żywienia w Polsce wprowadzającą obowiązek rejestracji drobnych hodowców drobiu i zwierząt futerkowych, w tym osób hodujących kury , kaczki , gęsi, indyki przepiórki i inny drób dla celów własnych.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich osób, które hodują drób, a ich hodowla nie ma charakteru przemysłowego. Rejestracja jest obowiązkowa, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go do odpowiedniego organu administracyjnego. W Polsce jest to Państwowa Inspekcja Weterynaryjna.

Celem rejestracji jest ułatwienie władzom weryfikacji źródeł pochodzenia jaj, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego. Rejestracja drobnych hodowców umożliwi również szybką identyfikację i działanie w przypadku wykrycia chorób zakaźnych u drobiu. ( a jaki jest prawdziwy cel Euro urzędasów , czas pokaże – przyp. red. )

Rejestracja nie wymaga od hodowców ponoszenia dodatkowych kosztów i jest prostym obowiązkiem, który pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i ochronę zdrowia publicznego. ( bezsensowne tłumaczenie – przyp. red. )

Unia jak chce znaleźć kij to zawsze znajdzie zwłaszcza , że ogniska chorób zakaźnych u drobiu w Polsce w ostatnich latach dotyczyły przede wszystkim hodowców drobiu w większych hodowlach, a nie malutkich hodowli.

Obowiązek rejestracji drobnych hodowców drobiu i zwierząt futerkowych w Polsce weszła w życie 1 stycznia 2021 roku.

Jeśli jesteś hodowcą i musisz się zarejestrować, możesz znaleźć odpowiedni formularz na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW) w Polsce lub u lokalnego lekarza weterynarii. Formularz jest również dostępny w punktach akceptacji zgłoszeń do PIW.

Formularz zgłoszeniowy jest łatwy do wypełnienia i wymaga podania podstawowych informacji o hodowcy, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i e-mail, liczba i gatunek zwierząt hodowanych, a także informacje o obiektach hodowlanych. Po wypełnieniu formularza należy go złożyć w lokalnej placówce PIW.

Ważne jest, aby zarejestrować się w PIW w ciągu 30 dni od rozpoczęcia hodowli lub zmiany danych dotyczących rejestracji. Jeśli hodowca nie zarejestruje się w wyznaczonym terminie, może zostać ukarany mandatem. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o obowiązku rejestracji i zarejestrować swoją hodowlę na czas.

Kwestia rejestracji hodowców drobiu, w tym osób hodujących kury na cele własne, budzi kontrowersje i jest aktualnie przedmiotem szerokiej debaty publicznej.

Nowe Obowiązki

Nowe obowiązki rejestracji dokładnie zostały umieszczone w tej broszurze Informacyjnej  gdzie wskazano dokładnie przy jakiej wielkości stada dla poszczególnych rodzajów drobiu jest wymagana rejestracja, jako hodowcy.

 

Czy muszę rejestrować się jak mam np. 20 kur?

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje wbrew zasianej w internecie panice, że nie ma takiej potrzeby.

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.

W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym.

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby

Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.

Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.”

Póki co można spać spokojnie i głowy sobie nie zawracać

 

Źródło informacji

 

Do czego prowadzi ta durnota?

Polscy urzędnicy jak widać na przykładzie mają niemało pracy a i tak Unia Europejska dokłada im roboty, co powoduje że muszą się bronić przed głupotą unijnych urzędasów.  Szkoda,  że nie zarządzali aby każde jajko miało namalowany kod kreskowy oraz instrukcję obsługi, a po to żeby hodowcy nie musieli tym się zajmować.  Takie żądanie powinni wystosować w kierunku Kur i innego drobiu znoszącego jajka ( niech produkują jaja z oznaczeniami 🙂  )

Nie wiem co na ten temat myślą Państwo, ale ja wiem jedno TO JUŻ NIE JEST ŚMIESZNE. Śmiesznie to już było – Rak i ślimak to  RYBA  , Prosty Banan itd.

Obawiam się , że to co wyprawia skretyniała Mafia unijnych urzędasów nie prowadzi do niczego dobrego.

 

Andrzej Bugajski

 

Inny ciekawy artykuł

Nowy punkt legalizacji gaśnic w Goleniowie

Dodaj komentarz