Jak podaje Gmina Goleniów, w czwartek, 9 lutego br. odbyło się spotkanie zamknięte, w którym uczestniczyli: zastępca burmistrza Tomasz Banach, przedstawiciele wydziału oświaty, OSiR-u oraz zarządy gminnych klubów sportowych.

Uczestnikom spotkania zostały przedstawione zasady podziału dotacji celowych oraz wyjaśnione wątpliwości, które wzbudził swoim wnioskiem radny Kuszyński.

Po dyskusji, prezesi klubów sportowych zaakceptowali zasady podziału oraz kwoty dotacji na rok 2023. Oznacza to, że jutro uruchomiona zostanie procedura wypłat dotacji klubom sportowym.
Ustalono również, że zostanie powołana Gminna Rada Sportu, która zajmie się przygotowaniem nowych procedur podziału i kwot dotacji celowych dla klubów sportowych na kolejne lata.

Wypłaty dotacji celowych dla klubów sportowych zostały wstrzymane ze względu na pismo radnego Kuszyńskiego, w którym wnosił o wstrzymanie zrealizowania dotacji, do momentu zbadania procedur przyznawania tychże dotacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową, do której radny zamierzał się w tej sprawie zwrócić.

Kuszyński narozrabiał, a Banach posprząta ?

(red.)

Dodaj komentarz