Od jutra zakaz poruszania się ciężarówek w całej Polsce

Ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12t

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

31 października od godziny 18:00 do godziny 22:00,
1 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00,
10 listopada od godziny 18:00 do godziny 22:00,
11 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00,

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton

Informację podała

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Dodaj komentarz