Centrum Usług Społecznych w Goleniowie zaprasza wszystkich  zainteresowanych do bezpłatnego skorzystania z “Usługi opieki nad dziećmi (w tym dzieci osób niepełnosprawnych)”.
Odbiorcami tej usługi są: rodziny w kryzysie oraz samotni rodzice, wychowujący dzieci do 10 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 18 roku życia, z gminy Goleniów. Usługa obejmuje krótkoterminowe zabezpieczenie opieki nad dzieckiem oraz:
dbanie o higienę osobistą dziecka, podawanie posiłków, zapewnienie rozrywki dostosowywanej do zainteresowań i możliwości psychofizycznych dziecka, zabieranie dziecka na spacer,, dbanie o rozwój poszczególnych zainteresowań i umiejętności dziecka.
Limit godzin usługi przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi nie więcej niż 15 godzin w trakcie trwania Programu. Usługa przysługuje max. 3 razy w okresie trwania Programu, w wymiarze max 5 niedzielonych godzin dziennie. Usługa realizowana jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz. od 6:00 do 20:00 i w piątki w godz. od 6:00 do 22:00.
Wszelkich informacji w tej sprawie udziela CUS Goleniów.

Wypożyczalnia sprzętu w CUS Goleniów

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz