Budżet Polski na dużym plusie – komunikat

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2022

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

  • dochody: 313,3 mld zł, tj. 63,7 %
  • wydatki: 278,6 mld zł, tj. 53,4 %

W okresie styczeń-lipiec 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 35,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-lipiec 2021 r. o ok. 37,2 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 9,9 % r/r (tj. ok. 12,0 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 12,5 % r/r (tj. ok. 5,0 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 47,2 % r/r (tj. ok. 14,6 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 10,0 % r/r (tj. ok. 4,3 mld zł).

 

W okresie styczeń-lipiec 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,8 mld zł i było niższe o ok. 2,0 mld zł (tj. 5,4 %) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2021 r.

W budżecie zanotowano tym samym nadwyżkę w wys. 34,7 mld zł.

Należy jednak zauważyć, że w kolejnych miesiącach wynik budżetu państwa ulegnie zmianie z uwagi na koszty związane z ustawą o dodatku węglowym (ok. 9,5  mld zł z zysku NBP zostanie przeznaczone na finansowanie dodatków węglowych) oraz kosztami projektowanej, uzupełniającej w stosunku do dodatków węglowych, regulacji dotyczącej wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla indywidualnych posiadaczy innych źródeł ciepła, która będzie kosztowała kolejne 10 mld zł. Te działania jak i kolejne wydatki planowane na ten rok wpłyną na kształtowanie się nadwyżki i deficytu w kolejnych miesiącach.

kom/ mml/ ann/ GN /

https://pap-mediaroom.pl

 

Inny ciekawy artykuł

Koszt budowy za metr to około 6 tyś. zł

Dodaj komentarz