Bezrobocie w sierpniu 2021 r. w Zachodniopomorskim

NASTROJE ZATRUDNIENIOWE PRACODAWCÓW  W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W III KWARTALE 2021 R.

Na podstawie najnowszych wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2021 r.” można stwierdzić, że nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców są optymistyczne. Spośród biorących udział w badaniu pracodawców, 18% przewiduje zwiększenie zatrudnienia,
5%
zamierza redukować etaty, a 69% nie planuje zmian w najbliższym kwartale.

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +13%.


W porównaniu z poprzednim kwartałem,
nastroje zatrudnieniowe pracodawców wyraźnie poprawiły się (wzrost wartości prognozy netto o 5 punktów procentowych). Zmiana ta związana jest m.in. sezonowym wzrostem popytu na pracę, a także luzowaniem obostrzeń pandemicznych. Na przyszłość rynku pracy i postawy zatrudnieniowe pracodawców duży wpływ będą miały kolejne decyzje. podejmowane w zakresie zmian w regulacjach gospodarczych związanych z epidemią.Według danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w maju br. wyniosła 50 912 osób. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 1 735 osób. Przyczyniło się to do spadku stopy bezrobocia o 0,2 pkt %, tj. do poziomu 8,2%.

WSTĘPNE DANE O BEZROBOCIU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – SIERPIEŃ 2021

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2021 roku wyniosła 45 954 osoby. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 1 212 osób (2,6%), a w porównaniu z sierpniem 2020 roku jest niższa o 2 840 osób (5,8%). Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2021 r. wyniosła 7,6% wobec 7,9% rok wcześniej. Bezrobocie w regionie na koniec sierpnia 2021 roku może wynieść 7,4%.

 

 

Opracowanie na podstawie informacji https://www.wup.pl/

Podobny artykuł

Grafika Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

Andrzej Bugajski

Dodaj komentarz