Przez najbliższe kilka tygodni nie będzie połączenia z drogą S3 w Kliniskach Wielkich

Dzisiaj w godzinach popołudniowych planowana jest zmiana organizacji ruchu na przebudowywany odcinku drogi S3 w rejonie miejscowości Kliniska Wielkie. Istniejące dotychczas skrzyżowanie zostanie zamknięte. Nie będzie możliwości wjazdu od strony Klinisk Wielkich na drogę S3, jak i również zjazdu z drogi S3 do tej miejscowości. Nie będzie też połączenia z S3 od strony drogi powiatowej w kierunku miejscowości Stawno i Strumiany. W drugiej połowie maja planowane jest częściowe uruchomienia nowego węzła drogowego Kliniska Wielkie, wówczas będzie możliwy za pomocą łącznic węzła zjazd z S3 od strony Goleniowa i wjazd w stronę Szczecina na drogę S3. Całość przebudowy drogi S3 w tym rejonie potrwa do kwietnia przyszłego roku.

Dojazd do Klinisk Wielkich drogą lokalną

Przez najbliższe tygodnie dojazd do miejscowości Kliniska Wielkie możliwy będzie od strony drogi powiatowej prowadzącej od strony Szczecina przez Załom i Pucice, a od strony Goleniowa przez Rurkę i Rurzycę. Na węzłach drogowych Szczecin Dąbie i Goleniów Południe będzie umieszczone oznakowanie wskazujące konieczność zjazdu na tych węzłach w celu dojazdu do miejscowości Kliniska Wielkie.

Droga S3 w przebudowie

Przebudowa drogi S3 na odcinku Miękowo-Rzęśnica koncentruje się głównie w rejonie miejscowości Kliniska Wielkie i węzła drogowego Rzęśnica. Roboty są realizowane na drodze, po której cały czas przebiega ruch, co powoduje konieczność wprowadzania wielu zmian organizacji ruchu. Efektem prowadzonych prac będzie zastąpienie dotychczasowego, niebezpiecznego skrzyżowania w Kliniskach Wielkich przez położony bardziej na południe nowy węzeł drogowy. Droga S3 zostanie też odsunięta od zabudowy i pojawią się ekrany akustyczne, co wpłynie na zmniejszenie uciążliwości powodowanych przez ruch drogowy. Całkowicie przebudowany węzeł Rzęśnica będzie zapewniał zdecydowanie większą przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Powstaje również ogrodzenie drogi, drogi dojazdowe oraz duże górne przejście dla zwierząt.

O wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy Pana Mateusza Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 

(red.)

Dodaj komentarz