Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Goleniowie mocno wybrzmiała w mediach społecznościowych o zasięgu nawet regionalnym. Praktycznie wszędzie można było przeczytać, że Burmistrz Krupowicz nie uzyskał ani wotum zaufania ani absolutorium.

Czy rzeczywiście tak jest ?

Co do wotum zaufania nie ma wątpliwości. Przy tej uchwale bowiem ustawodawca precyzyjnie określił przepisy prawa wskazując, iż aby otrzymać wotum wymagana jest bezwzględna większość ustawowego składu rady.

Jeśli chodzi o absolutorium rzeczy mają się nieco inaczej.

Szanowni Państwo, w mojej ocenie w tym przypadku rada nie podjęła decyzji odnośnie udzielenia czy nie udzielenia absolutorium dla Pana Burmistrza. W tym przypadku, inaczej niż w sytuacji wotum zaufania, nie ma przepisu który nakazywałby przyjęcie uchwały negatywnej, stąd w mojej ocenie rada nie podjęła decyzji co do tego aby udzielić, ale też nie podjęła decyzji co do tego aby nie udzielić absolutorium Panu Burmistrzowi – mówi radca prawny Jakub Cieślicki.

Szanowni Państwo, ja tą sytuację Państwu opisywałem w ostatniej opinii dotyczących planów miejscowych w których pytaliście Państwo jakie są losy uchwały, która nie została podjęta, a dotyczyła panu miejscowego. Generalnie regułą która towarzyszy Państwa obradom jest reguła podejmowania przez Państwa uchwał o treści zawartej we wniosku,  poza tym jednym przypadkiem jakim jest absolutorium. Tu nie przewiduje się przyjmowania fikcji podjęcia uchwały przeciwnej w stosunku do głosowanej, to znaczy nie jest tak, że jeżeli uchwała w sprawie przykładowo przyjęcia planu nie zostanie podjęta to została podjęta uchwała o nieprzyjęciu tego planu to znaczy nie jest tak, że jeżeli Państwo nie podjęliście uchwały o udzieleniu absolutorium to znaczy, że podjęliście uchwałę o nie udzieleniu absolutorium. Nie można wyprowadzić z obowiązujących przepisów takich wniosków. W mojej ocenie taki wniosek można wyprowadzić tylko i wyłącznie w przypadku wotum zaufania bo jest na to wyraźny przepis ustawowy Ustawy o Samorządzie Gminnym, który został wprowadzony przez ustawodawcę i wyraźnie taki właśnie rezultat nie przyjęcia uchwały o udzieleniu wotum zaufania przewiduje. W tym przypadku takiego rezultatu ustawa nie przewiduje stąd, w mojej ocenie, po prostu nie została przyjęta uchwała o udzieleniu absolutorium i rezultat jest taki, że nie ma uchwały ani pozytywnej ani negatywnej dotyczącej absolutorium czyli Pan Burmistrz nie uzyskał absolutorium ale też nie ma decyzji o tym aby mu rada odmówiła tego absolutorium – doprecyzował mecenas Cieślicki.

Jakie jest Państwa zdanie, co wam podpowiada zdrowy rozsadek oraz intuicja? Dostał czy nie dostał ?

Burmistrz Krupowicz bez wotum zaufania

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz