W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się gala wręczenia Regionalnych Nagród ZIELONEGO  FENIKSA. Regionalna
Komisja Konkursowa „ZIELONY FENIKS” w Szczecinie działając pod auspicjami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”
jubileuszowo, bo już po raz piaty przyznała nagrody w czterech kategoriach.

W kategorii I. za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki (wsparcie polityczne, prawne, finansowe ,edukacja, seminaria, publikacje)
FIRMA
1.    dla Stowarzyszenia Klaster METALIKA dla Przemysłu –  medal i dyplom
OSOBA
1.    dla Mariusza Sowińskiego Prezesa ZEG Zakład Elektryczny sp. z o.o. – medal i dyplom. Firma w tym roku obchodzi 35 lat działalności. Jest inicjatorem konferencji na temat wykorzystania potencjału offshore dla Pomorza Zachodniego.

W kategorii II.  za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja)
FIRMA
1.    dla Gminy Dębno – medal i dyplom
2.    dla Gminy Polanów – dyplom (wyróżnienie)
OSOBA
1.    dla Ryszarda Zelenta Prezesa “BIO-ENERGIA STRZYKOCIN” sp. z o.o., koordynatora Gryfickiego Klastra Energii – medal i dyplom. Gryficki Klaster Energii należy do grona certyfikowanych klastrów w Polsce. Jest organizatorem konferencji na temat zielonej energii i transformacji energetycznej na Pomorzu Zachodnim i w Polsce.

W kategorii III. za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki
OSOBA
1.    dla prof. dra hab. inż. Tadeusza Bohdala  –  medal i dyplom
W kategorii IV. nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki
1.    dla dr hab. inż. Artura Bejgera, prof. PM – medal i dyplom

Wydarzeniem towarzyszącym była konferencja na temat transformacji Pomorza Zachodniego. – Przed firmami duże wyzwania w zakresie energetyki
i transformacji energetycznej. W Polsce mamy wiele dobrych projektów i firm wykonawczych, które często współpracują z polskimi uczelniami w tworzeniu polskich technologii. Do nich można zaliczyć magazyny energii, samochód dostawczy EVAN ze Zgorzelca czy wdrażanie nowoczesnych biogazowni – mówi Łukasz Szeląg, rzecznik Wodociągów Zachodniopomorskich, wyróżniony w ubiegłorocznym konkursie “Zielony Feniks”.

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

 

Dodaj komentarz