Rusza przetarg na dzierżawę MOP Wyszogóra na S6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła przetarg na wybór dzierżawcy Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Wyszogóra na drodze S6 między Nowogardem a Płotami. Dzierżawca MOP będzie musiał wybudować stację paliw i restaurację. Następnie w zamian za stałą opłatę (czynsz podstawowy) i czynsz od przychodu będzie przez 20 lat od daty odbioru nieruchomości, prowadził swoją działalność. Na wybudowanie stacji paliw przewidziano 18 miesięcy, a na restaurację 24 miesiące od daty podpisania umowy dzierżawy.

Parkingi i toalety w ramach budowy drogi

W ramach budowy drogi ekspresowej S6 Goleniów – Koszalin powstały dwie pary MOP-ów kategorii II (docelowo) – Wyszogóra między Płotami i Nowogardem oraz Jarkowo między Kiełpinem i Kołobrzegiem. Obiekty te posiadają oświetlenie, jezdnie manewrowe, parkingi, toalety oraz tereny odpoczynku. Na terenie MOP-ów została wydzielona rezerwa terenu pod budowę stacji paliw i restauracji.

Dla MOP Jarkowo została już zawarta umowa dzierżawy i w październiku tego roku teren MOP przekazano firmie Orlen. Obecnie trwają prace nad dokumentacją i w przyszłym roku dzierżawca rozpocznie budowę stacji paliw i restauracji.

Dzisiaj ogłoszono przetarg na dzierżawę MOP Wyszogóra. Na drodze ekspresowej S6 funkcjonuje jeszcze MOP Tymień między węzłami Ustronie Morskie i Borkowice (odcinek Kołobrzeg – Koszalin). Jest to MOP kategorii I – z parkingami, ternami odpoczynku i toaletami, ale bez rezerwy pod stację paliw i restaurację.

Stację paliw i restaurację wybuduje dzierżawca

Wybudowanie części komercyjnej MOP i utrzymanie całości terenu będzie należeć do zadań dzierżawcy, który zostanie wybrany w otwartym przetargu. W postępowaniu tym będą mogły wziąć udział firmy, które posiadają minimum trzy stacje paliw oraz minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności polegającej na obsłudze podróżnych, w miejscach obsługi podróżnych na autostradach, drogach ekspresowych lub drogach krajowych. Jednocześnie zgodnie z antymonopolową zasadą ABC pomiędzy stacjami tego samego dzierżawcy muszą być przynajmniej dwie inne stacje paliw. Kryteriami oceny ofert będzie zadeklarowana wysokość czynszu podstawowego (nie mniejsza niż 15 tys. złotych miesięcznie za jeden MOP). Dzierżawcy będą również zobowiązani do płacenia miesięcznego czynszu od przychodów w wysokości 1 proc. od sprzedaży paliw i 4 proc. od pozostałej działalności. Dochody z dzierżawy MOP zasilają Krajowy Fundusz Drogowy. Okres dzierżawy to 20 lat od daty odbioru nieruchomości.

Po uruchomieniu MOP z restauracjami i stacjami paliw, zakończy się finalizacja inwestycji przekazanej do użytku czyli drogi S6 na trasie Goleniów-Koszalin

(red.)

Dodaj komentarz