Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy wobec kierowcy, który spowodował wypadek drogowy w którym pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń ciała, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie, akt oskarżenia wraz z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy przeciwko mężczyźnie, który kierując samochodem dostawczym, nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru cofania, w wyniku czego potrącił idącą chodnikiem pokrzywdzoną. W wyniku uderzenia pokrzywdzona doznała obrażeń ciała m.in.  stłuczenia głowy, stłuczenia lewej połowy klatki piersiowej, stłuczenia brzucha, wieloodłamowych złamań kości miednicy, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Zebrany materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, protokołu oględzin miejsca zdarzenia i opinii sądowo-lekarskiej pozwolił na przedstawienie sprawcy zarzutu z art. 177§2 kk.

Podejrzany ( lat 31 ) przyznał się do zarzucanego mu czynu, wyrażając chęć dobrowolnego poddania się karze, w tym zapłaty na rzecz pokrzywdzonej stosownego zadośćuczynienia. Sprawca nie był dotychczas karany.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo, na podstawie art. 177§2 kk  grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

 

1. Foto: Roman Ignatowski on Unsplash

2. Foto: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

 

Inny podobny artykuł

Sprawca przemocy w rodzinie stanie przed sądem

 

Dodaj komentarz