Jak wynika z wniosku Pana Radnego Kuszyńskiego, złożonego na piśmie w dniu 20.01.2022r., na obszarze miejscowości Klinisk Wielkich, Pucic, Lubczyny, Czarnej Łąki, Rurzycy, nastąpił wzrost dynamiki przestępczości, co powinno skłonić władze do konkretnych działań, mających na celu poprawienie bezpieczeństwa w w/w rejonie naszej Gminy.

Skuteczna maść na ŁUSZCZYCĘ – AZS- oraz problemy z suchą skórą. Sklep Konopny Listek Goleniów ul. J. Matejki 3B

Jednym z postulatów poruszanym we wniosku jest utworzenie komisariatu Policji w miejscowości Kliniska Wielkie, o co najmniej 15 obsadzie etatowej funkcjonariuszy.

Zdaniem zarówno Radnego jak i Mieszkańców powołanie dodatkowej jednostki stacjonarnej Policji umożliwiłoby szybszy i bezpośredni kontakt ze stróżami prawa, co w efekcie zdecydowanie przyczyniłoby się do zwiększenia komfortu poczucia bezpieczeństwa, a także zmniejszenia “ciemnej liczby” przestępstw i wykroczeń.

Niezależnie od rozstrzygnięcia, Radny wniósł dodatkowo o zwiększenie częstotliwości patroli dziennych oraz nocnych w w/w miejscowościach.

Wszystko pięknie, tylko skąd nabrać tych funkcjonariuszy do pracy ?

Dobry sen ? Recepta to Olej CBD

 

(red.)

Dodaj komentarz