Kolejny pierwszy raz – czyli sprawa Andrzeja C.

Portal GN w lipcu br. pisał o powiązaniach Andrzeja C. z PŻM i jego niechlubnym odejściu z firmy. Cały czas zachodziliśmy w głowę – jak to jest możliwe, że człowiek z łatką utraty zaufania przez Radę Pracowniczą PŻM, otrzymał rekomendację burmistrza na stanowisko skarbnika Gminy?
https://goleniow.net/2021/07/01/kim-naprawde-jest-a-cieslinski-nowy-skarbik-gminy-goleniow/

Przypomnijmy jakimi słowami Robert Krupowicz przedstawiał radnym postać Andrzeja C. … W 1999 r. rozpoczyna swoją bardzo owocną pracę w Grupie Kapitałowej PŻM i zaczyna od tego, że jest najpierw Głównym księgowym Polskiej Żeglugi Morskiej, później Dyrektorem finansowej Polskiej Żeglugi Morskiej, później Prezesem Żeglugi Polskiej S.A. Na koniec rozpoczyna pracę w Polsteam Luxembourg.
Jest Dyrektorem zarządzającym właśnie tam.
Imponująco wygląda, jakby praktyka zarządzająca Andrzeja C. m.in. negocjuje kontrakty inwestycyjne o wartości ponad miliarda dolarów. Powiększa kapitał własny zarządzanej firmy z 0,5 mld do prawie 4 mld zł.
Więc to wszystko najlepiej świadczy o wybitnych, o wybitnych powtarzam kompetencjach Andrzeja Cieślińskiego i serdecznie dziękuję Panie Prezesie Andrzeju za to, że wyraziłeś zgodę na współpracę…

Dziś czytamy na stronie CBA :
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie prowadzą wspólnie z Zachodniopomorskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie śledztwo w sprawie wyrządzenia Polskiej Żegludze Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe oraz podmiotom od niego zależnym szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Aktualnie ustalona szkoda w majątku Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe wynosi blisko 3.5 mln euro.

W ramach wskazanego śledztwa w ostatnich dniach przeszukano 16 miejsc, w tym w kancelarii prawnej, biurze rachunkowym oraz w miejscach zamieszkania osób fizycznych. Tego samego dnia przedstawiono trzem osobom świadczącym pracę lub usługi na rzecz Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe zarzuty karne między innymi w zakresie oszustwa i pomocnictwa do oszustwa oraz działania na szkodę przedsiębiorstwa oraz prania pieniędzy, w tym osobie prowadzącej obsługę prawną oraz byłemu i aktualnemu Dyrektorowi Finansowemu tego podmiotu.
Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

W śledztwie planowane są kolejne czynności procesowe i ma ono rozwojowy charakter. https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4762,Dzialanie-na-szkode-PZM.html

 

Andrzej Bugajski

 

Poprzedni artykuł

Kim naprawdę jest A. Cieśliński? – Nowy Skarbik Gminy Goleniów

 

Nowy Skarbnik Gminy Goleniów

Dodaj komentarz