Pieniądze na drogi lokalne w Powiatach

105 milionów złotych trafi na drogi w Województwie Zachodniopomorskim z budżetu państwa.  W ramach naboru wniosków na 2021 rok lista zadań rekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmuje 59 nowych zadań, w tym 18 zadań powiatowych i 41 zadań gminnych. W tym roku wszystkie wnioski powiatów, ocenione merytorycznie, otrzymały dofinansowanie.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej – mówi Halina Szymańska, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z ramienia PiS.
 
Na terenie Powiatów: Łobeskiego, Gryfickiego, Goleniowskiego, Kamieńskiego oraz Świnoujścia rząd Polski dofinansował: 
 – Przebudowa ul. Mostowej i ul. 1 Maja w Świnoujściu,
– Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z w Winnikach na odcinku o długości 1,106 km,

– Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Żółwia Błoć na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych – etap IV w miejscowości Niewiadowo,
 – Remont 3,2 km drogi powiatowej nr 3123Z na odc. Nowielice-Gorzysław 
Przebudowa obiektu liniowego – ul. Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej (DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim,
–  Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z), Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej (DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz  z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej,
–  Przebudowa ulicy Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie,
–  Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach zadania “Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje – estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury”,
 – Przebudowa drogi ul. Poznańskiej w Pobierowie, Gmina Rewal,
– Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach,
– Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Polnej w Przybiernowie, 
– Przebudowa drogi gminnej nr 845064Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 do wsi Barkowo, Gmina Gryfice, 
– Przebudowa drogi gminnej w m. Strzykocin 
– Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo łączącej Mieszkowo z Maszewem – I etap,
– Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie,
– Przebudowa drogi gminnej nr 4131003 Dargobądz-Karnocice w m. Dargobądz
– Budowa ul. Metalowej (DG 225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie. 

 

(red.)

Na zdjęciu: Halina Szymańska, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z okręgu obejmującego miasto Świnoujście i powiaty: Kamieński, Gryficki, Goleniowski i Łobeski. Obecnie pracuje jako prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dodaj komentarz