Wigilia dniem wolnym w Starostwie

Zarządzenie Nr 156/2021 Starosty Goleniowskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Goleniowie

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm) w związku art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Za święto przypadające w dzień wolny od pracy tj. w sobotę 25 grudnia 2021 r. ustalam dzień wolny od pracy dnia 24 grudnia 2021 r. (piątek).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Dodaj komentarz