Powiatowe Obchody Święta Policji

W dniu 19 lipca 2022 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łozienicy odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji, które przyda na dzień 24 lipca. Powiat Goleniowski reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Goleniowskiego – Paweł Gulbinowicz. W tym roku w korpusie oficerów młodszych awansowano 3 policjantów. W gronie aspirantów na wyższe stopień awansowało 28 policjantów, w korpusie podoficerów nominacje otrzymało 23 policjantów.  Pierwsze w swojej policyjnej karierze awans na stopień starszego posterunkowego otrzymało 9 policjantów. Honorowy ryngraf za zasługi w korpusie cywilnym otrzymały dwie osoby – Elżbieta Misiejuk i Anna Molka.

Podczas uroczystości jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp. Robert Sielski, który przywitał przybyłych gości i podziękował współpracownikom, władzom samorządowym oraz innym podmiotom za wsparcie i współpracę przedkładającą się na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu goleniowskiego. Następnie akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia i podziękowania wręczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Goleniowie. Zwieńczeniem uroczystości był występ uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. popr. Emilii Gierczak w Nowogardzie, którzy zaprezentowali pokaz musztry paradnej.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie życzymy dalszych sukcesów.

Informacja i zdjęcia: Komenda Powiatowej Policji w Goleniowie/Powiat Goleniów

 

Inny ciekawy artykuł

Interwencja Poselska w Goleniowie Posła Brauna

Dodaj komentarz