Teatr Brama z najwyższą dotacją od Gminy …

Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz zarządzeniem Nr 34/2024 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przydzielił dofinansowanie dla:

Teatr Brama – 35.000 zł

Stowarzyszenie Karuna 15.000 zł

Stowarzyszenie Niepokonani 10.000 zł

Stowarzyszenie Per Musicam 20.000 zł

Stowarzyszenie Seniorów RYTM 3.655 zł

Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free 9.000 zł

Nie daj się oszukać na wybory …

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz