Fundusz autobusowy – nabór na 2021 rok. Dofinansowanie Linii autobusowych

47 666 582 zł to kwota, jaką dysponuje wojewoda zachodniopomorski na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku. Rząd przeznaczył środki dla gmin i powiatów, które chcą odtworzyć lub uruchomić nowe połączenia autobusowe.

Wnioski o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2021 r. samorządy mogą składać do wojewody do 24 listopada.

– Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował się przedłużyć podwyższoną do 3 zł dopłatę za wozokilometr do przewozów autobusowych do 31 grudnia 2021 roku – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – Oznacza to, że samorządy, które uruchomią przewozy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 90 procent poniesionych kosztów.

W trzech naborach w ramach funduszu w 2020 r. samorządy uzyskały dofinansowanie dla 62 linii autobusowych.

Wniosek o objęcie dopłatą (dofinansowanie zadania) składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12982

Dodaj komentarz