Zgodnie z porządkiem obrad na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej – 27.10.2021r. – miało nastąpić złożenie ślubowania przez Pana Jacka Jancelewicza. Pan Jacek miał zając miejsce Pani Katarzyny Paciorek – Zalewskiej, która złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji Radnej Rady Miejskiej w Goleniowie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Do złożenia ślubowania nie doszło bowiem jak zostaliśmy poinformowani Pan niedoszły Radny odmówił przyjęcia mandatu.

Kolejna w kolejce do piastowania tej zacnej funkcji jest Pani Anna Ogórska z Modrzewia.

(red.)

Dodaj komentarz